Thai PBS

Thai PBS

ไทยพีบีเอสพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ซีซัน 3 ตอน Gift and Give ทำด้วยใจให้ด้วยรัก
 • วันเสาร์ 19 ธันวาคม 2563 | 07:00 - 16:00 น.
 • สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักงานใหญ่
 • จำนวนที่นั่งทั้งหมดสำหรับกิจกรรม 960 คน | ลงทะเบียนออนไลน์ 401 คน | walk in 559 คน
 • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันจันทร์ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 09:00 น. - วันศุกร์ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 23:45 น.
หมายเหตุ
• หากยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ให้ลงทะเบียนโดยกรอกแบบฟอร์มการสมัครลงทะเบียนเพียงครั้งแรกเท่านั้น

• หากกดยืนยันการลงทะเบียนกิจกรรมแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมได้

• หากปริ้นคิวอาร์โค๊ดหรือ คัดลอกคิวอาร์โค๊ด ไว้ในมือถือแล้ว ในวันงานสามารถไปยืนยันตัวตนที่หน้าห้องเรียนได้เลย

• เมื่อต้องการจะเข้าห้องเรียน เจ้าหน้าที่ประจำจุด จะประจำจุดก่อนถึงเวลาเลยพร้อมเปิดให้เข้าห้อง ก่อนเริ่มเรียนครึ่งชั่วโมง ห้าม!! เข้าห้องเรียนก่อนถึงเวลาเรียน

• ผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์ หากมายืนยันตัวตนช้าเกิน 15 นาที ระบบจะเปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถลงได้ทันที

*** ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยตลอดทั้งงาน ***


บัตร


บัตร
เลือก
เวลา
ที่นั่งคงเหลือ
อีเวนต์ :
ไทยพีบีเอสพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ซีซัน 3 ตอน Gift and Give ทำด้วยใจให้ด้วยรัก
เวลา : ตลอดงาน
ที่นั่งเหลือ : ไม่จำกัดจำนวน
กิจกรรม วันเสาร์ 19 ธันวาคม 2563
กิจกรรม :
กิจกรรม "ทาร์ตผลไม้เพื่อสุขภาพ" ทำอาหารของขวัญให้คนที่คุณรัก
ลงทะเบียนแบบออนไลน์เต็มแล้ว รายละเอียดกิจกรรม
 • เวลา : รอบที่ 1 : 11:00 - 12:00 น.
  ที่นั่งเหลือ : เต็มแล้ว
 • เวลา : รอบที่ 2 : 14:00 - 15:00 น.
  ที่นั่งเหลือ : เต็มแล้ว
กิจกรรม :
กิจกรรม จิตอาสา happy dolls project
ลงทะเบียนแบบออนไลน์เต็มแล้ว รายละเอียดกิจกรรม
 • เวลา : รอบที่ 1 : 09:00 - 12:00 น.
  ที่นั่งเหลือ : ลงทะเบียนหน้างาน
 • เวลา : รอบที่ 2 : 13:00 - 16:00 น.
  ที่นั่งเหลือ : ลงทะเบียนหน้างาน
กิจกรรม :
กิจกรรม จิตอาสา เต้านมเทียม
ลงทะเบียนแบบออนไลน์เต็มแล้ว รายละเอียดกิจกรรม
 • เวลา : รอบที่ 1 : 09:00 - 12:00 น.
  ที่นั่งเหลือ : ลงทะเบียนหน้างาน
 • เวลา : รอบที่ 2 : 13:00 - 16:00 น.
  ที่นั่งเหลือ : ลงทะเบียนหน้างาน
กิจกรรม :
กิจกรรม ทำสวนขวด
ลงทะเบียนแบบออนไลน์เต็มแล้ว รายละเอียดกิจกรรม
 • เวลา : รอบที่ 1 : 09:00 - 11:00 น.
  ที่นั่งเหลือ : เต็มแล้ว
 • เวลา : รอบที่ 2 : 13:00 - 15:00 น.
  ที่นั่งเหลือ : เต็มแล้ว
กิจกรรม :
กิจกรรม ประดิษฐ์ตุ๊กตา Pom Pom
ลงทะเบียนแบบออนไลน์เต็มแล้ว รายละเอียดกิจกรรม
 • เวลา : รอบที่ 1 : 09:00 - 10:30 น.
  ที่นั่งเหลือ : ลงทะเบียนหน้างาน
 • เวลา : รอบที่ 2 : 10:30 - 12:30 น.
  ที่นั่งเหลือ : ลงทะเบียนหน้างาน
 • เวลา : รอบที่ 3 : 12:30 - 14:00 น.
  ที่นั่งเหลือ : เต็มแล้ว
 • เวลา : รอบที่ 4 : 14:30 - 16:00 น.
  ที่นั่งเหลือ : ลงทะเบียนหน้างาน
กิจกรรม :
กิจกรรม ประดิษฐ์โมเดลรถ
ลงทะเบียนแบบออนไลน์เต็มแล้ว รายละเอียดกิจกรรม
 • เวลา : รอบที่ 1 : 09:30 - 11:00 น.
  ที่นั่งเหลือ : ลงทะเบียนหน้างาน
 • เวลา : รอบที่ 2 : 13:00 - 15:00 น.
  ที่นั่งเหลือ : ลงทะเบียนหน้างาน
กิจกรรม :
กิจกรรม ปักลวดลายบนหน้ากากอนามัย
ลงทะเบียนแบบออนไลน์เต็มแล้ว รายละเอียดกิจกรรม
 • เวลา : รอบที่ 1 : 09:00 - 10:30 น.
  ที่นั่งเหลือ : เต็มแล้ว
 • เวลา : รอบที่ 2 : 10:30 - 12:30 น.
  ที่นั่งเหลือ : ลงทะเบียนหน้างาน
 • เวลา : รอบที่ 3 : 12:30 - 14:00 น.
  ที่นั่งเหลือ : เต็มแล้ว
 • เวลา : รอบที่ 4 : 14:30 - 16:00 น.
  ที่นั่งเหลือ : ลงทะเบียนหน้างาน
กิจกรรม :
กิจกรรม ปั้นของจิ๋ว กับ ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพเขตหลักสี่
ลงทะเบียนแบบออนไลน์เต็มแล้ว รายละเอียดกิจกรรม
 • เวลา : รอบที่ 1 : 10:30 - 12:00 น.
  ที่นั่งเหลือ : ลงทะเบียนหน้างาน
 • เวลา : รอบที่ 2 : 13:00 - 14:30 น.
  ที่นั่งเหลือ : เต็มแล้ว
กิจกรรม :
กิจกรรม ผ้ามัดย้อม สไตล์ชิโบริ
ลงทะเบียนแบบออนไลน์เต็มแล้ว รายละเอียดกิจกรรม
 • เวลา : รอบที่ 1 : 09:30 - 11:00 น.
  ที่นั่งเหลือ : เต็มแล้ว
 • เวลา : รอบที่ 2 : 11:00 - 12:30 น.
  ที่นั่งเหลือ : เต็มแล้ว
 • เวลา : รอบที่ 3 : 13:00 - 14:30 น.
  ที่นั่งเหลือ : เต็มแล้ว
 • เวลา : รอบที่ 4 : 14:30 - 16:00 น.
  ที่นั่งเหลือ : เต็มแล้ว
กิจกรรม :
กิจกรรม ภาคีเครือข่าย "Happy Money สุขเงินสร้างได้" จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำการวางแผนการเงิน
ลงทะเบียนแบบออนไลน์เต็มแล้ว รายละเอียดกิจกรรม
 • เวลา : รอบที่ 1 : 10:00 - 12:00 น.
  ที่นั่งเหลือ : ลงทะเบียนหน้างาน
กิจกรรม :
กิจกรรม ร้อยสายคล้องหน้ากากอนามัย
ลงทะเบียนแบบออนไลน์เต็มแล้ว รายละเอียดกิจกรรม
 • เวลา : รอบที่ 1 : ตลอดทั้งวัน
  ที่นั่งเหลือ : ลงทะเบียนหน้างาน
กิจกรรม :
กิจกรรม สร้างสรรค์ ส.ค.ส. ด้วยสีน้ำ
ลงทะเบียนแบบออนไลน์เต็มแล้ว รายละเอียดกิจกรรม
 • เวลา : รอบที่ 1 : 09:00 - 10:30 น.
  ที่นั่งเหลือ : ลงทะเบียนหน้างาน
 • เวลา : รอบที่ 2 : 10:30 - 12:30 น.
  ที่นั่งเหลือ : ลงทะเบียนหน้างาน
 • เวลา : รอบที่ 3 : 13:00 - 14:30 น.
  ที่นั่งเหลือ : ลงทะเบียนหน้างาน
 • เวลา : รอบที่ 4 : 14:30 - 16:00 น.
  ที่นั่งเหลือ : ลงทะเบียนหน้างาน
กิจกรรม :
กิจกรรม เทียนอโรมาจากธรรมชาติ
ลงทะเบียนแบบออนไลน์เต็มแล้ว รายละเอียดกิจกรรม
 • เวลา : รอบที่ 1 : 09:30 - 10:00 น.
  ที่นั่งเหลือ : ลงทะเบียนหน้างาน
 • เวลา : รอบที่ 2 : 10:30 - 11:00 น.
  ที่นั่งเหลือ : เต็มแล้ว
 • เวลา : รอบที่ 3 : 11:30 - 12:00 น.
  ที่นั่งเหลือ : เต็มแล้ว
 • เวลา : รอบที่ 4 : 13:30 - 14:00 น.
  ที่นั่งเหลือ : ลงทะเบียนหน้างาน
 • เวลา : รอบที่ 5 : 14:30 - 15:00 น.
  ที่นั่งเหลือ : ลงทะเบียนหน้างาน
 • เวลา : รอบที่ 6 : 15:30 - 16:00 น.
  ที่นั่งเหลือ : เต็มแล้ว
*หมายเหตุ: กรุณารายงานตัวเข้าร่วมกิจกรรมก่อน 15 นาที หากไม่มารายงานตัวท่านจะถูกตัดสิทธิ์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจท่านอื่นได้เข้าร่วมกิจกรรม