Thai PBS

ไทยพีบีเอสพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 4 ตอน "สื่อสายใย...สานหัวใจแม่ลูก"
 • วันเสาร์ 4 สิงหาคม 2561 | 09:00 - 16:30 น.
 • สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักงานใหญ่
 • จำนวนที่นั่งทั้งหมดสำหรับกิจกรรม 704 คน | ลงทะเบียนออนไลน์ 175 คน | walk in 529 คน
 • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันอังคาร 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 - วันศุกร์ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 23:00
ไทยพีบีเอสพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 4 ตอน "สื่อสายใย...สานหัวใจแม่ลูก"

บัตร


บัตร
เลือก
เวลา
ที่นั่งคงเหลือ
อีเวนต์ :
ไทยพีบีเอสพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 4 ตอน "สื่อสายใย...สานหัวใจแม่ลูก"
เวลา : ตลอดงาน
ที่นั่งเหลือ : 64
กิจกรรม วันเสาร์ 4 สิงหาคม 2561
กิจกรรม :
ทำขนมพาร์เฟ่ต์ ปลอดภัยไขมันทรานส์
ลงทะเบียนแบบออนไลน์เต็มแล้ว รายละเอียดกิจกรรม
 • เวลา : รอบที่ 1 : 09:00 - 12:00 น.
  ที่นั่งเหลือ : ลงทะเบียนหน้างาน
กิจกรรม :
ทำสบู่แฟนซีวันแม่
ลงทะเบียนแบบออนไลน์เต็มแล้ว รายละเอียดกิจกรรม
 • เวลา : รอบที่ 1 : 10:00 - 12:00 น.
  ที่นั่งเหลือ : ลงทะเบียนหน้างาน
กิจกรรม :
ประดิษฐ์การ์ดบอกรักแม่ รอบที่ 1
รายละเอียดกิจกรรม
 • เวลา : รอบที่ 1 : 09:00 - 10:00 น.
  ที่นั่งเหลือ : 1
กิจกรรม :
ประดิษฐ์การ์ดบอกรักแม่ รอบที่ 2
ลงทะเบียนแบบออนไลน์เต็มแล้ว รายละเอียดกิจกรรม
 • เวลา : รอบที่ 1 : 11:00 - 12:00 น.
  ที่นั่งเหลือ : เต็มแล้ว
กิจกรรม :
ประดิษฐ์การ์ดบอกรักแม่ รอบที่ 3
ลงทะเบียนแบบออนไลน์เต็มแล้ว รายละเอียดกิจกรรม
 • เวลา : รอบที่ 1 : 13:00 - 14:00 น.
  ที่นั่งเหลือ : เต็มแล้ว
กิจกรรม :
ประดิษฐ์การ์ดบอกรักแม่ รอบที่ 4
ลงทะเบียนแบบออนไลน์เต็มแล้ว รายละเอียดกิจกรรม
 • เวลา : รอบที่ 1 : 14:30 - 15:30 น.
  ที่นั่งเหลือ : ลงทะเบียนหน้างาน
กิจกรรม :
มินิคอนเสิร์ตศิลปินคู่แม่ลูก
รายละเอียดกิจกรรม
 • เวลา : รอบที่ 1 : 15:30 - 17:00 น.
  ที่นั่งเหลือ : 1
กิจกรรม :
ล้างเท้าแม่
ลงทะเบียนแบบออนไลน์เต็มแล้ว รายละเอียดกิจกรรม
 • เวลา : รอบที่ 1 : 09:30 - 10:00 น.
  ที่นั่งเหลือ : ลงทะเบียนหน้างาน
กิจกรรม :
แต่งหน้าคัพเค้ก รอบที่ 1
รายละเอียดกิจกรรม
 • เวลา : รอบที่ 1 : 09:30 - 10:00 น.
  ที่นั่งเหลือ : 1
กิจกรรม :
แต่งหน้าคัพเค้ก รอบที่ 2
ลงทะเบียนแบบออนไลน์เต็มแล้ว รายละเอียดกิจกรรม
 • เวลา : รอบที่ 1 : 11:00 - 12:00 น.
  ที่นั่งเหลือ : ลงทะเบียนหน้างาน
กิจกรรม :
แต่งหน้าคัพเค้ก รอบที่ 3
ลงทะเบียนแบบออนไลน์เต็มแล้ว รายละเอียดกิจกรรม
 • เวลา : รอบที่ 1 : 13:00 - 13:30 น.
  ที่นั่งเหลือ : เต็มแล้ว
กิจกรรม :
แต่งหน้าคัพเค้ก รอบที่ 4
ลงทะเบียนแบบออนไลน์เต็มแล้ว รายละเอียดกิจกรรม
 • เวลา : รอบที่ 1 : 14:00 - 14:30 น.
  ที่นั่งเหลือ : เต็มแล้ว
*หมายเหตุ: กรุณารายงานตัวเข้าร่วมกิจกรรมก่อน 15 นาที หากไม่มารายงานตัวท่านจะถูกตัดสิทธิ์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจท่านอื่นได้เข้าร่วมกิจกรรม